“În atmosfera picturii lui Constantin Tofan tensiunea cromatică strunită viguros se converteşte în reverie poetice, pregnante şi sugestive, constituind modul predilect de exprimare al unei sensibilităţi romantice. Dincolo de transparenţa simbolurilor, fanteziile sale păstreză credinţa într-o inocenţă salvatoare.”  1989

Sensibilitate romantică, Tofan preţuieşte nu atât originalitatea căutată a motivelor, cât spaţiul larg de afirmare pe care îl oferă interpretările libere ale unor simboluri consacrate, conform cu reverberaţiile propriei structuri afective, capabile să revigoreze, prin autenticitatea trăirii, codul comunicării expresive. În plus, confruntarea la tot pasul cu rezolvări care conţin deja amprenta unor inconfundabile viziuni artistice solicită angajarea imaginaţiei către dimensiuni mai profunde, în căutarea unui stil personal competitiv. Aş spune, negreşind cred, că în onstinatele căutări ce marchează etapele anterioare ale biografiei sale artistice, pictura lui C.Tofan fremăta de presimţirea unei revelatoare găsiri pe sine, transmisă cumva prim empatie şi receptorului atent, care înregistra, dincolo de semnele apartenenţei sale la o anumită şcoală de pictură tensiunea nevoii de distanţare pentru a-şi contura o lume artistică proprie.
Pictorul renunţă treptat la gesturile convenţional-retorice care confereau narativismul lucrărilor sale, optând, în schimb, pentru o expresivitate sublimată în accente de lumină şi relief ale culorii.

 

Restrângerea figuraţiei narative la simple sugestii poetice ale unor “scene de gen", ca ş filtrarea mai riguroasă a excesului de semnificaţe simbolică implicat de ambiguitatea funciară a recuzitei mitologice crează premise aprofundării viziunii personale. În acelaşi sens, şi cu aceasta aş numi cea de-a doua dimensiune a schimbării, înoirea viziunii profită de experimentele sale grafice, constituite în interesante studii de expresie, urmărind cu predilecţie încorporarea mişcării într-o lume resimţită probabil chiar de autor ca fiii prea tributară staticului, stabilului, tipicului. Pictorul valorifică efectiv tatonări în direcţii convergente, obţinând prin confruntarea mai multor modalităţi de tratare tehnică împrospătarea privirii sale asupra lumii. În fine, semnele schimbării de care vorbeam pot fi de asemenea descifrate în interesul aparte pe care îl rezerva C.Tofan virtuozităţii cromatice, ca dimensiune esenţială a demersului plastic. Treptat, culoarea care învăluie textura grafică devine în mod evident mai importantă decât pretextul tematic. În unele compoziţii, culoarea asumându-şi puterea de a decide în raporturile tensionate care marchează  structurarea viziunii, devine adevărată temă a lucrării, ca o probă limită a direcţiei posibile spre care se întrevede în viitor metamorfozarea picturii lui C.Tofan.
Cronica,nr.15, 14 aprilie 1989

PAUL BALAHUR

 

 
1 / 50
Asfintit II, 50x60cm, up
2 / 50
Dimineata, 50x60cm, up
3 / 50
Contrast autumnal, 40x50cm, up
4 / 50
Copac singur, 50x60cm, up
5 / 50
Asfintit, 50x60cm, up
6 / 50
Colina, 30x30cm, up
7 / 50
Camp cu maci, 50x60cm, up
8 / 50
Amurg auriu, 50x60cm, up
9 / 50
Camp galben, 50x60cm, up
10 / 50
Cuplu 1, 50x60cm, up, colectie particulara
11 / 50
Nostalgie, 50x70cm, up
12 / 50
Autumnala, 40x50cm, up
13 / 50
Amurg auriu, 50x60cm, up
14 / 50
Mesteceni, 40x50cm, up
15 / 50
Nocturna in albastru, 40x50cm, up
16 / 50
Zidul, 40x50cm, up
17 / 50
Asfintit, 40x50cm, up
18 / 50
Simbol, 40x50cm, up
19 / 50
Cuplu 3, 50x60cm, up, colectie particulara
20 / 50
Mesteceni, 40x50cm, up, colectie particulara
21 / 50
Dimineata, 50x60cm, up
22 / 50
Ritm autumnal II, 50x60cm, ap, colectie particulara
23 / 50
Peisaj in albastru, 50x60cm, up
24 / 50
Contraste, 50x60cm, up
25 / 50
Mesteceni 1, 50x60cm, up
26 / 50
Copacul II, 50x60cm, ap
27 / 50
Solitudine I, 43x50cm, up
28 / 50
Cuplu hibernal, 30x40cm, up
29 / 50
Toamna, 50x60cm, up
30 / 50
Caligrafii un peisaj, 30x40cm, up
31 / 50
Singur, 50x60cm, up
32 / 50
Ceata in Delta, 30x43cm, up,
33 / 50
Delta la Maliuc, 30x43cm, up
34 / 50
Colina galbena, 30x43cm, ap
35 / 50
Compozitie, 50x60cm, up
36 / 50
Cuplu II, 50x60cm, up
37 / 50
Insula Popina, 40x50cm, up
38 / 50
Insula, 20x30cm, uc
39 / 50
Acoperisuri rosii, 40x50cm, up
40 / 50
Amurg, 50x40cm, up
41 / 50
Insula I, 30x35cm, uc
42 / 50
Mesteceni, 50x60cm, up
43 / 50
Peisaj in verde, 20x25cm, uc, colectie particulara
44 / 50
Inaltare, 34x36cm, uc, colectie particulara
45 / 50
Hibernala, 50x60cm, up
46 / 50
Singur III, 50x60cm, up
47 / 50
Peisaj I, 50x60cm, up
48 / 50
Peisaj II, 50x40cm, up
49 / 50
Peisaj III, 50x40cm, up
50 / 50
Peisaj IV, 50x60cm, up